Jak vyjít s penězi

Uřídit domácí rozpočet není snadné, zvlášť pokud peněz není nazbyt. Pomoci může pár základních pravidel:

 • peníze na větší pravidelné platby (nájem, energie ad.) si dejte stranou hned po výplatě
 • oddělte si také peníze na splátky půjček, pokud nějaké máte
 • peníze na nákupy potraviny a drogerie si rozpočítejte po týdnech
 • alespoň část peněz si dejte stranou jako rezervu pro případ nouze
graf měsíčních výdajů

Za co české domácnosti utrácejí?

Nejvíce peněz na náklady spojené s bydlením. Další čtvrtina výdajů směřuje na potraviny a další nakupované služby. Významnou položkou jsou také náklady na dopravu, dovolené a veřejné stravování.

Nájemné a služby

Včasná platba nájemného a dalších nákladů na bydlení je pro řízení rozpočtu zásadní. Pokud se člověk opozdí s úhradou jiných povinností, hrozí sice nepříjemnosti, dají se ale zvládnout. V případě dluhu na nájemném však může nájemnce přijít o střechu nad hlavou: výpověď lze dostat už při třech dlužných nájmech.

Pokud z nějakého důvodu mimořádně nejste schopni nájemné zaplatit, co nejdříve kontaktujte pronajimatele, vysvětlete mu situaci a pokuste se dohodnout. Vždy je dobré zaplatit alespoň část nájmu – jako projev dobré vůle. Někdy má smysl pokusit se najít levnější byt, to si však může vyžádat řadu měsíců. Za úvahu samozřejmě stojí i snížení jiných výdajů.

Chybí-li vám peníze na nájem dlouhodobě, ověřte si, zda nemáte nárok na příspěvek na bydlení. Ten může získat domácnost, jejíž měsíční náklady na bydlení (tj. nájemné, energie, voda a další služby) překročí 30 % celkového měsíčního příjmu této domácnosti. Výše příspěvku odpovídá rozdílu mezi 30 % příjmu a skutečnými náklady na bydlení nebo tzv. normativu, podle toho, co je nižší.

Vyměření příspěvku na bydlení

Příspěvek na bydlení – příklad

Graf ukazuje příklad domácnosti, jejíž skutečné měsíční náklady na bydlení (24 tisíc) překračují 30 % jejího příjmu (18 tisíc). Domácnost má tedy na příspěvek nárok. Protože však normativ pro čtyřčlenou rodinu v pražském nájemním bytě je pouze 23 195 Kč, nedostane domácnost plných 6 tisíc, ale jen 5 195 Kč.

Přesnou výši příspěvku zjistíte on-line v kalkulačce MPSV, kde o lze o jeho přiznání rovněž požádat. Počítejte ale s tím, že náklady je třeba doložit, takže vyřízení příspěvku bude nějakou dobu trvat.

Energie

Přestože ceny energií začínají po nedávném prudkém nárůstu postupně klesat, stále jsou mnohem dražší než v předchozích letech. Pokud nemůžete kvůli platbám za elektřinu nebo za plyn vyjít s penězi, ověřte si, stejně jako v případě nájemného, zda nemáte nárok na příspěvek na bydlení (pro nárok na příspěvek je důležitá celková výše nákladů na bydlení, tedy nájemné, energie a další náklady).

Aby nás náklady za energie nezaskočily, je důležité předcházet vzniku velkých nedoplatků. Jinými slovy, měsíční zálohy je potřeba nastavit dostatečně vysoko. Pokud se vám výše měsíční zálohy zdá naopak příliš vysoká, nebojte se požádat dodavatele energie o vysvětlení, jak k ní došel.

V případě, že si byt pronajímáte, musí pronajimatel doručit vyúčtování energií a dalších služeb spojených s nájmem do čtyř měsíců po konci zúčtovacího období. Pokud s vyúčtováním nesouhlasíte, můžete (písemně) požádat o podklady k vyúčtování. Na vyrovnání nedoplatků máte čtyři měsíce ode dne doručení vyúčtování. Pronajímatel nesmí blokovat případnou kauci na nájem do vyhotovení vyúčtování.

Další platby, které je třeba si hlídat

Dluhy na těchto poplatcích a jejich následné vymáhání jsou vždy spojeny s dodatečnými náklady.

fotka peněženky
 • poplatky za rozhlas a televizi platí každý, kdo vlastní přijímač
 • povinné ručení platí vlastník motorového vozidlo
 • pokuty od městské a státní policie
 • poplatky za odpady, za psy – platí se obci
 • regulační poplatky za ošetření v nemocnicích
 • daně – týkají se hlavně podnikatelů, ale pozor na daň z nemovitosti

Finanční rezerva

Život přináší i nečekané situace. Můžete přijít o práci, déle marodit nebo se objeví neočekávaný výdaj. Pro tyto situace je dobré si vytvořit aspoň malou finanční rezervu. V ideálním případě by měla pokrýt náklady na živobytí na několik měsíců, dobrá je ale jakákoliv částka. Vyhnete se tím drahým půjčkám.

Zdravotní pojištění

Většina lidí si s placením zdravotního pojištění nemusí dělat starosti, protože pojistné hradí zaměstnavatel. Za studenty do 26 let, starobní a invalidní důchodce, nezaměstnané řádně registrované na Úřadě práce, matky na mateřské a rodiče na rodičovské dovolené ho zase platí stát. Část lidí si přesto musí hradit zdravotní pojištění sama. Bohužel se na to často zapomíná a výsledkem mohou být vysoké dluhy, které se obtížně splácejí.

fotka stetoskopu

Samoplátci zdravotního pojištění

 • podnikatelé (OSVČ); ti si platí i sociální pojištění
 • pracující na DPP/DPČ s měsíčním příjmem do 3 000 Kč
 • nezaměstnaní bez registrace na Úřadu práce

Výše pojistného

 • minimální odvod zdravotního pojištění je pro osoby bez zdanitelného příjmu stanoven pro rok 2024 na 2 552 Kč, pro OSVČ je to 2 968 Kč
 • platí se na účet své zdravotní pojišťovny do 8. dne v měsíci
 • změny (zahájení či ukončení evidence na Úřadu práce, začátek/konec mateřské/rodičovské dovolené nebo zahájení či ukončení podnikání) je třeba hlásit zdravotní pojišťovně do osmi dnů

Neplacení zdravotního pojištění

 • zdravotní pojišťovna bude vymáhat sankci ve výši 0,05 % z dlužného pojistného denně
 • dojde k exekuci (pojistné je přednostní pohledávkou, což znamená vyšší srážky ze mzdy).
  K exekuci se přistupuje velmi rychle.

Výživné

Řádné placení stanoveného výživného je důležitou povinností, jejíž zanedbávání může mít citelný dopad. Vyživovací povinnost vzniká narozením dítěte. Končí teprve tehdy, když je dítě schopno se samo živit. Povinnost výživného lze uložit soudně, a to až tři roky zpětně.

fotka dítěte

Neplacení výživného

 • Neplacení může být trestným činem zanedbání povinné výživy
 • Rychle dochází k exekuci, která má přednostní charakter (srážka z příjmu je vyšší) a zároveň komplikuje případné oddlužení
 • Při neplacení výživného může být odebráno řidičské oprávnění

Sociální dávky

Pokud nemáte dostatečný příjem, přestože pracujete nebo práci sháníte, požádejte o některou ze sociálních dávek. Je to vždy lepší řešení než půjčka. O dávky se žádá na úřadu práce. Ten posuzuje příjmy a výdaje všech osob žijících ve společné domácnosti. Je třeba počítat s tím, že vyřízení dávek nějakou dobu trvá.

podpora

Dávky hmotné nouze

 • Příspěvek na živobytí získám, pokud mi po odečtení přiměřených nákladů na bydlení zůstane méně než životní minimum.
 • Doplatek na bydlení lze čerpat, pokud mi po uhrazení nákladů na bydlení nezůstává životní minimum.
pomocný kruh

Státní sociální podpora

 • Rodičovský příspěvek náleží každému rodiči od porodu dítěte; výše závisí na délce čerpání.
 • Přídavek na dítě; nárok se odvíjí od výše příjmu.
 • Příspěvek na bydlení lze čerpat, když za bydlení dávám více než 30 % z příjmu. Náklady nesmí ale překročit stanovené normy.
 • Peněžitá pomoc v mateřství („mateřská“) náleží matce dítěte již 6 až 8 týdnů před porodem, pokud platila potřebnou dobu sociální pojištění. Žádá se o něj na Okresní správě sociálního zabezpečení.

Shrnutí

 • dejte si stranou peníze na nejdůležitější výdaje (nájemné, energie, splátky půjček)
 • peníze na nákupy potravin a dalších nezbytností si rozdělte. Nákupy promýšlejte dopředu.
 • dává-li vaše domácnost na bydlení více než 30 % příjmů, ověřte nárok na příspěvek na bydlení
 • zkontrolujte si platby zdravotního a sociálního pojištění, výživného a dalších povinností
 • každý měsíc si odložte alespoň malou částku, časem si tak vytvoříte finanční rezervu
 • řešení problémů nedokládejte. Přebírejte poštu, komunikujte, docházejte na Úřad práce

Ke stažení

Leták „Rodinný rozpočet“.pdf