Dětské dluhy

V poradenské praxi se někdy setkáváme s případy, kdy k nám chodí mladí lidé, proti nimž byla po dosažení zletilosti zahájena exekuce za dluhy ve výši až desítek tisíc korun. Při bližším zkoumání se často ukáže, že příčinou exekuxe je nezaplacená pokuta za jízdu „načerno“, tedy bez platného jízdního dokladu, k níž došlo v dětství. Taková exekuce je však nezákonná.

Pokud je dítě revizorem přistiženo při jízdě načerno a pokutu nezaplatí na místě, dopravní podniky zašlou upomínku na adresu trvalého bydliště dítěte. O jejím uložení by se tak měly teroreticky dozvědět rodiče. Pokud je ale zásilka doručena na jinou adresu nebo rodiče pokutu ignorují, dopravní podnik zažaluje věc u soudu. Protože je dlužník povinen zaplatit i náklady soudního řízení, z několika stovek se rázem stává dluh v řádu tisíců korun.

Exekuční rozhodnutí je vymahatelné na rodičích, resp. zákonných zástupcích. Pokud se však exekutorovi nepodaří dluh vymoci na nich, jednoduše vyčká, než dětský dlužník dovrší zletilosti, a pak začne dluh vymáhat na něm. O exekuci, která měla svůj původ před mnoha lety, se tak člověk dozví mnohdy až tak, že mu je v den 18. narozenin zablokován účet, začne se mu srážet ze mzdy nebo mu exekutor zabaví majetek.

Jak zastavit exekuce na dětské dluhy?

červené sluchátko - symbol helplinky

Obrana proti exekuci vedené za dluhy z dětství je složitějšího rázu a povinný se neobejde bez kvalifikovaného právního poradenství. Je totiž třeba napadnout nejen zákonnost exekuce, ale i zákonnost soudního řízení, které exekuci předcházelo.

Hlavním argumentem je, že dítě není způsobilé činit právní úkony, které jsou v jeho neprospěch. Pokuta a případná exekuce by tedy měla jít za rodičem. Dalším důvodem je, že dítě a rodič jsou při rozhodování o exekuci ve střetu zájmů. Dítě je tedy před soudem zastoupeno rodičem, který měl ale odpovědnost za to, že dítěti vznikla pokuta. Tím dochází ke střetu zájmů a procesnímu pochybení.