Nezákonné exekuce

exekuce

V Česku bylo v roce 2023 vedeno přes 4 miliony exekucí proti 650 tisícům lidí. Desítky tisíc z nich jsou přitom vedeny nezákonně, a to s vědomím exekutora i soudu. Jak je to možné a co proti tomu lze dělat?

Zastavení nezákonné exekuce

Účelem exekuce je vymoci pohledávku, kterou dlužník dobrovolně nezaplatil. K tomu je zapotřebí, aby měl věřitel tzv. exekuční titul. Tím může být např. rozhodnutí soudu (rozsudek, platební rozkaz, nebo trestní příkaz), rozhodnutí úřadu (nezaplacená pokuta), notářský zápis nebo rozhodčí nález. Exekuční titul však může být neplatný, nejčastěji z těchto důvodů:

  • dlužník podepsal neplatnou rozhodčí doložku
  • exekuce se týká úvěru poskytnutého v rozporu s dobrými mravy
  • dlužník byl odsouzen omylem či byl podveden

Exekuce může být zastavena i v případě, kdy exekuční titul sice platný byl, ale důvod pro vedení exekuce následně zanikl. Do této skupiny patří tzv. bagatelní exekuce a marné exekuce.