Index odpovědného úvěrování

Důležitou součástí naší snahy o kultivaci trhu spotřebitelských půjček je Index odpovědného úvěrování. Jde o nezávislé porovnání všech spotřebitelských půjček dostupných na českém trhu – od bank i od nebankovních společností.

Index na základě řady kritérií hodnotí, do jaké míry je nabízená půjčka bezpečná. Na rozdíl od jiných podobných srovnání se totiž Index nezaměřuje jen na cenu, ale i na řadu dalších parametrů, které mohou být pro bezpečné splacení půjčky zásadní.

Historie Indexu

Spotřebitelské půjčky jsme poprvé porovnali v roce 2009. Pomocí pěti kritérií jsme ohodnotili chování osmi největších nebankovních společností a výsledky zveřejnili pod názvem Index predátorského úvěrování. Hlavním cílem bylo, podobně jako dnes, upozornit na problematické chování některých poskytovatelů. Zveřejnění žebříčku vyvolalo značnou pozornost a pod následným veřejným tlakem řada hodnocených společností svoji praxi zlepšila.

V roce 2011 jsme vydali aktualizované hodnocení, které již obsahovalo více kritérií a od roku 2017 uvejňujeme srovnání pravidelně, pod názvem Index odpovědného úvěrování. V této podobě Index srovnává i nabídku bankovních půjček a zahrnuje více jak 30 společností. Do hodnocení však nejsou zařazeny půjčky zajištěné nemovitostmi, které by se měly využívat výhradně pro pořízení bydlení.

Index si postupně získal značnou pozornost medií i veřejnosti. Berou ho vážně i sami poskytovatelé půjček, kteří se snaží napravovat svoje slabá místa a získat tak lepší umístění. Díky tomu naše hodnocení přispívá ke kultivaci úvěrového trhu.

Metodika hodnocení

Každou společnost v Indexu hodnotíme ve čtyřech oblastech – náklady, transparentnost, kontrola úvěruschopnosti a postupy při prodlení. Každá oblast se skládá z několika kritérií, za něž může společnost získávat body. Čím více bodů společnost získá, tím lépe se umístí.

Náklady

Kolik půjčka doopravdy stojí?


  • cena půjčky při řádném splácení
  • sankce, úroky z prodlení, upomínky a další náklady účtované při prodlení

Pro zjednodušení jsou společnostem na základě bodů přidělovány i hvězdičky. Nejvíce, čtyři hvězdy, získávají společnosti, které nabízejí cenově dostupné půjčky, neskrývají žádné informace a chovají se k lidem férově. Naopak společnosti, které nabízejí velmi drahé půjčky a navíc o nich neříkají celou pravdu, nezískají hvězdičku žádnou. Výsledky hodnocení včetně silných stránek a bodů ke zlepšení komunikujeme se všemi společnostmi.

Výsledky Indexu

Spotřebitelské půjčky hodnotíme dvakrát ročně. V červnu zveřejňujeme srovnání mikroúvěrů, kreditních karet a kontokorentů (povoleného přečerpání zůstatku na běžném účtu). V listopadu hodnotíme větší spotřebitelské půjčky s pravidelnými měsíčnimi splátkami.

Mikropůjčky, kreditní karty, kontokorenty:

Úvěry s pravidelnými splátkami: