Problémy se splácením

Pokud máte potíže se splácením úvěru nebo jiného dluhu, neodkládejte řešení. Čím dříve začnete jednat, tím větší je šance, že předejdete nepříjemnostem:

 • Pokud jste se dostali do složité situace, kontaktujte věřitele ještě dříve, než se dostanete do prodlení. V takovém případě je totiž možností řešení více.
 • Jde-li o krátkodobý problém, pokuste se dojednat posun splátky.
 • Při dlouhodobějších potížích zkuste domluvit spíše snížení splátek a jejich rozložení do delšího období.
 • Máte-li půjček více a jsou-li drahé, zvažte konsolidaci, tedy spojení více úvěrů do jednoho levnějšího, s nižšími splátkami. Důležité ale je, nebýt se splácením v prodlení.
 • Ověřte si, jaké Vám hrozí sankce a náklady. Pokud smlouvu nebo podmínky nemáte, požádejte o ně věřitele. 
 • Pokud si nevíte rady, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Upomínky

 • Pokud se opozdíte se splátkou, věřitel se Vás pokusí kontaktovat pomocí e-mailu, sms zpráv, telefonu či dopisem. Většina společností si za tyto upomínky nechává zaplatit, někdy až stovky korun. O ně pak narůstá Váš dluh.
 • Věřitelé Vám smějí dle zákona za prodlení účtovat pokutu až 500 Kč, a to i opakovaně. Za každý den prodlení si mohou účtovat 0,1 % z dlužné částky. Celkově však sankce nesmí přesáhnout 200 tisíc korun nebo polovinu vypůjčené částky (podle toho, co je menší).
 • Nesplácení půjček vede také k záznamům do úvěrových registrů, což komplikuje získání jiné půjčky v budoucnu.

Zesplatnění

 • Pokud nehradíte splátky delší dobu (2-3 měsíce), věřitel obvykle dluh zesplatní. To znamená, že musíte najednou vrátit veškeré peníze, které dlužíte, včetně úroků, pokut a dalších nákladů.
 • Pokud se Vám výše zesplatněné částky nezdá, poraďte se s námi. Upozorněním na nepřiměřené sankce či nezákonná ujednání lze dosáhnout značného snížení požadované částky.

Finanční arbitr

 • Pokud máte pocit, že vůči Vám věřitel nepostupuje férově, můžete využít bezplatné pomoci finančního arbitra. Řízení před arbitrem lze ale zahájit, jen pokud věřitel dluh dosud nezažaloval u soudu.
 • Pro podání návrhu využijte formulář pro zahájení řízení na www.finarbitr.cz. Uveďte, co podle Vás věřitel porušil, a doložte kopie všech dokumentů a vzájemné komunikace.
 • Zajistěte si, že Vám bude chodit pošta (arbitr často vyzývá k doplnění informací).

Uznání dluhu

Výsledkem dohody věřitele a dlužníka může být rozložení dluhu do menších splátek, tzv. splátkový kalendář. Toto řešení často dává smysl, bývá ale podmíněno tzv. dohodou o uznání dluhu. Ta v sobě může skrývat řadu úskalí:

kalendář
 • dluh může být dohodou navýšen o poplatky či sankce,
 • věřitel či inkasní agentura mohou chtít sepsat tzv. notářský zápis, kterým dlužník do budoucna ztrácí možnost bránit se u soudu,
 • setkat se lze i s požadavkem na dalším zajištění, například směnkou (formálně nesouvisející s daným úvěrem),
 • někteří věřitelé se snaží pro umoření původní půjčky nabídnout další produkt (jiný úvěr nebo kreditní kartu).

Protože dohodu o uznání dluhu lze později jen obtížně zpochybnit, raději ji nepodepisujte bez odborné pomoci.

Promlčení dluhu

 • Pokud se věřitel nepřihlásí o svoje peníze do určité doby (tzv. promlčecí lhůty), jeho nárok zaniká.
 • Standardní promlčecí lhůta je tříletá. Někteří věřitelé mají však ve smlouvě o půjčce lhůtu delší anebo navrhují při jednání o splátkovém kalendáři její prodloužení. Vždy si proto zjistěte, jaká je promlčecí lhůta a zda již neuplynula.
 • Věřitelé nicméně běžně vymáhají i promlčené pohledávky a pokud začnete splácet, promlčení dluhu zaniká.
 • Pokud se případ dostane do nalézacího řízení či k soudu, promlčecí doba se prodlužuje na 10 let. Po dobu exekuce se navíc promlčení zastavuje. 

Mimosoudní vymáhání

Pokud nereagujete na zesplatnění, věřitel většinou zahájí mimosoudní vymáhání, a to buď sám nebo prostřednictvím inkasní agentury.

vymáhání úvěru
 • I když Vás k úhradě vyzývá neznámá společnost, pátrejte po původu dluhu. Nechat věc s tím, že se Vás netýká, se nevyplácí.
 • Inkasní agentury se snaží přimět k zaplacení i psychickým nátlakem. Jejich informace nemusí být pravdivé. Ověřujte si je.
 • Zástupci inkasních agentur se někdy chovají šikanózně: dlužníkům vyhrožují, urgují několikrát denně, vylepují výzvy k zaplacení na veřejná místa či docházejí do zaměstnání.
 • Obrana je velmi komplikovaná. Snažte se nátlaku nepodlehnout a pokud jednání zástupce inkasní agentury překročí únosnou míru, na místě je podání trestního oznámení. 
 • I v této fázi můžete zahájit vyjednávání o smírném řešení a případně řešit situaci s finančním arbitrem.

Zásady jednání s věřitelem 

 • Přebírejte poštu. Pokud nebydlíte na adrese trvalého bydliště, nechte do registru obyvatel zanést doručovací adresu. Nepřebíráním pošty ztrácíte možnost včas se bránit!
 • Jednejte písemně. Jakékoli dohody, námitky či důležitá sdělení zasílejte věřiteli doporučeně, vlastnoručně podepsané, podací lístek uschovejte, uschovejte si i kopii Vaší komunikace. 
 • Schovávejte si doklady o platbách. Ústřižky složenek, výpisy z účtu, které dokládají uhrazené splátky, si vždy schovávejte, mohou se hodit.
 • Nejednejte pod vlivem emocí. Pokud na vás věřitel tlačí, je nepříjemný, vyvolá ve vás strach, nečiňte žádná rozhodnutí. Jednání pod tlakem nevede k vyřešení problému.
 • Neslibujte nemožné. Slibujte jen to, co dokážete splnit. Důležitější je plnit pravidelně než slíbit vysokou splátku, kterou nebudete schopni platit.
 • Ptejte se, pokud Vám není jasné, proč po Vás věřitel chce určitou částku.
 • Vyhledejte odbornou pomoc. Obraťte se buď na finančního arbitra nebo dluhovou poradnu.

Ke stažení

Leták „Komunikace s věřiteli“.pdf

Leták "Komunikace s věřiteli"