Další nezákonné exekuce

Nezákonné exekuce mohou být vedeny i z dalších důvodů. Nejčastěji se setkáváme s těmito situacemi:

Zneužití tísně dlužníka

Zneužitím tísně se rozumí situace, kdy byl dlužník donucem podepsat smlouvu, která je pro něj jednoznačně nevýhodná. Častým znakem jsou nesmyslně vysoké úroky či smluvní pokuty nebo třeba povinnost ručit nemovitým majetkem u velmi malého úvěru. Nezřídka je smlouva postavena tak, že je třeba ve velmi krátkém termínu vrátit několikanásobek toho, co si dlužník půjčil. Rozrušení, tíseň, chvilková lehkomyslnost nebo projevený nátlak ze strany věřitele se sice těžko prokazuje, v některých případech lze ale nezákonné jednání prokázat a exekuci zastavit.

Dluh jako důsledek trestného činu

  • Vzal si někdo Vaším jménem půjčku?
  • Uvedli Vás jako ručitele bez Vašeho vědomí?
  • Podvedli Vás a dluh je vymáhán po Vás místo po viníkovi?

I v takových případech se lze bránit. Bude ale třeba kontaktovat Policii. Ta by měla prošetřit spáchání trestného činu a viníka hnát k soudu. Prokáže-li se, že dluh způsobil pachatel a nikoliv Vy, exekuci bude možno zastavit.

Dvě exekuce pro jeden dluh

Exekutoři by měli ihned po zahájení exekuce pohledávky zanést tuto informaci do registru exekucí. Stejně tak mají povinnost před zahájením exekuce zkontrolovat tento registr, zda již dluh není vymáhán jiným exekutorem. Stává se, že někteří exekutoři tuto svou povinnost nesplní včas a věřitel podá exekuční návrh i jinému exekutorovi. Pro jeden dluh jsou pak vedeny naráz dvě exekuce. Exekuce, která byla zahájena později, je nezákonná a musí být zastavena.