Půjčky

Každý den se na nás valí reklama, která se nás snaží přesvědčit, abychom si splnili svoje sny a přání. Nejlépe okamžitě. A pokud na to nemáme, nevadí, není přece nic snazšího než si půjčit. Není divu, že řada lidí tomuto vábení podlehne. A zatímco sjednání půjčky bývá obvykle opravdu jednoduché, splácení se může někdy hodě zkomplikovat.

Kdy si nepůjčovat

Lidé si někdy berou půjčky na zcela zbytné věci aniž by uvážili, zda budou schopni předepsané splátky hradit. Ještě větší chybou je půjčovat si na splátky jiných půjček. Ale i u úvěrů, které smysl mají, se chybuje. Lidé často nevěnují dostatečnou pozornost ceně a podmínkám splácení. A leckdy také neříkají pravdu o svých příjmech nebo zamlčují existující závazky.

Neuvážené zadlužení všal může vést k finančním problémům a někdy končí i pádem do dluhové pasti, na jejím konci jsou exekuce. Člověk v tísni se proto věnuje prevenci ve formě finančního vzdělávání a zároveň poskytuje i následnou pomoc lidem, kteří se už do problémů dostali.

dluhy

Nezodpovědní poskytovatelé

Čistý štít však nemají ani věřitelé. V řadě případů nabízejí svoje produkty neetickým způsobem, skrývají či zamlžují důležité informace a neprověřují, zda jsou dlužníci schopni půjčky splácet. Pokud se dlužník dostane do potíží, někdy postupují s neúměrnou tvrdostí a domáhají se dodatečných pokut a kompenzací, které situaci dlužníka ještě zhoršují.

Organizace Člověk v tísni činnost společností poskytujících půjčky dlouhodobě sleduje. Veřejnost upozorňujeme na problematické produkty a neetické chování některých společností. Spolupracujeme také na přípravě zákonů, které zlepšují pozici spotřebitelů. Zároveň vedeme s poskytovateli půjček dialog a snažíme se je podpořit v tom, aby se chovali odpovědně. Celkově usilujeme o kultivaci trhu půjček.

Co říká zákon?

Poskytování spotřebitelských půjček upravuje Zákon o spotřebitelském úvěru (č. 257/2016 Sb.), na jehož přípravě se organizace Člověk v tísni aktivně podílela. Ten mimo jiné stanoví, že:

  • půjčky lze poskytovat jen s oprávněním ČNB
  • věřitel musí prověřit, zda je dlužník schopen úvěr splácet
  • smlouva musí obsahovat cenu půjčky, výši splátek i celkovou částku, kterou je třeba zaplatit
  • věřitel musí s těmito skutečnostmi seznámit spotřebitele ještě před podpisem smlouvy
  • je vyloučeno použití rozhodčích doložek
  • pro zajištění nelze využívat směnky
  • dlužník může odstoupit od podepsané smlouvy do 2 týdnů bez sankcí
  • za předčasné splacení smí věřitel požadovat nejvýše 1 % z nesplacené částky
  • sankce za pozdní splácení jsou omezeny na 0.1 % z dlužné částky za den

Pokud věřitel některou z výše uvedených povinností poruší, smlouva o půjčce je neplatná. Dlužník se v takovém případě může obrátit na finančního arbitra nebo na soud s návrhem, aby mu bylo umožněno splatit pouze vypůjčenou částku bez jakéhokoliv navýšení. Obvykle je tak možné učinit ve splátkách, které zohledňují dlužníkovy možnosti.

Přijetí výše uvedeného zákona poskytování spotřebitelských úvěrů v Česku zcela změnilo. Většina nebankovních úvěrových společností svou činnost ukončila. Ty, které zůstaly, začaly většinou dodržovat nová pravidla. Na věřitele také nově dohlíží ČNB, která za porušování zákona uděluje pokuty. Zákon se však nevztahuje na tzv. podnikatelské půjčky. Pokud tedy věřitel nabízí půjčku „pro OSVČ“ nebo „na IČO“, je třeba být velmi obezřetný.

COVID a splátkové moratorium

Pandemie COVID-19 a následné nucené omezení ekonomických aktivit těžce dopadly na některé skupiny spotřebitelů i živnostníků. Organiazce Člověk v tísni se aktivně podílela na jednání mezi Ministerstvem finanční a zástupci věřitelských organizací, jehož výsledkem bylo přijetí zákona o dočasném odkladu splátek a navazujícího dobrovolného moratoria.

Zároveň došlo k trvalému zastropování smluvních úroků při problémech se splácením na úroveň repo sazby ČNB + 8 % p.a. Tato forma ochrany byla navíc rozšířena i na živnostníky splácející úvěry.