Index odpovědného úvěrování: nejlepší pomocník při výběru půjčky

Index odpovědného úvěrování 2023

Index odpovědného úvěrování je srovnávací analýza úvěrů, kterou zveřejňujeme dvakrát ročně v rámci programu Dluhové poradenství. Jedná se o hodnocení produktů bank či nebankovních společností, které poskytují nezajištěné spotřebitelské úvěry a mikropůjčky a mají licenci České národní banky. Cílem srovnání není společnosti poskytující úvěry skandalizovat, ale nabídnout jim zpětnou vazbu, které pomůže trh s úvěry kultivovat. Všichni poskytovatelé, kteří jsou v našem Indexu uváděni, jsou proto o svých výsledcích předem informováni.

Čím více hvězd, tím lépe

Index odpovědného úvěrování dělí banky i nebankovní společnosti do pěti skupin, a to dle různého počtu hvězdiček. Je to podobné jako u hotelů či restaurací, u kterých platí: čím více hvězd, tím lépe. Naše analýza funguje jako srovnávač bankovních i nebankovních půjček Autoři analýzy zkoumají nabízené půjčky pomocí 15 různých parametrů, které lze rozdělit do tří okruhů.

První zahrnuje náklady (kolik lidé za úvěr zaplatí, co je bude stát případné prodloužení o tři měsíce a jaké náklady budou muset hradit při neschopnosti splácet – právě náklady mají ve výsledném hodnocení nejvyšší váhu). Ve druhé části analýza hodnotí transparentnost (rozsah a přehlednost poskytovaných informací) a ve třetí klientskou vstřícnost a odpovědné úvěrování (tedy jak důkladně společnost posuzuje schopnost půjčku splatit).

„Dluhovou problematikou se v České republice zabýváme dlouhodobě. Kromě pomoci konkrétním lidem se snažíme analyzovat důvody extrémní zadluženosti naší společnosti a přispět k nápravě tohoto stavu. Právě proto jsme v roce 2009 začali mapovat trh poskytovatelů spotřebitelských úvěrů,“ vysvětluje Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni. „Situaci na trhu s půjčkami monitorujeme od roku 2009, kdy jsme zveřejnili Index predátorského úvěrování. Postupně jsme rozšiřovali kritéria hodnocení a v roce 2011 jsme začali zveřejňovat Index etického úvěrování. Od roku 2017 zveřejňujeme pololetní hodnocení a zahrnujeme do analýzy i mikroúvěry. Další podrobnější informace jsou dostupné na našich stránkách o odpovědném úvěrování.“

Aktuální vydání indexu – červen 2023

Aktuální Index srovnává 44 krátkodobých půjček od 36 bankovních i nebankovních poskytovatelů. Devět z nich jsou banky, ostatní nebankovní společnosti. Nabízené půjčky autoři tradičně zkoumají pomocí 15 různých parametrů, které lze rozdělit do tří oblastí.

  • Náklady – kolik lidé zaplatí za měsíční půjčku, co je bude stát případné prodloužení o tři měsíce a jaké náklady budou muset hradit při neschopnosti splácet. Právě náklady mají ve výsledném hodnocení nejvyšší váhu.
  • Transparentnost – srozumitelnost webových stránek, úplnost, rozsah a přehlednost veřejně dostupných informací.
  • Procesní vstřícnost a zkoumání úvěruschopnosti – jak důkladně společnost posuzuje schopnost půjčku splatit a jak se chová k lidem, kteří se dostali do potíží se splácením.

Výsledkem je žebříček společností od nejlepší po nejslabší – čím víc hvězd, tím lepší služba, tedy odpovědnější poskytovatel.

Při porovnávání nákladů vycházeli autoři z modelového příkladu měsíční půjčky ve výši 20 tisíc korun. Její cena se u věřitelů dramaticky liší a znovu se potvrdily i rozdíl mezi jednotlivými typy. Zatímco za měsíční půjčku ve formě povoleného přečerpání běžného účtu (tzv. kontokorent) zaplatíte nejvýše několik stovek (hned tři banky nabízí shodně 315 korun), tentýž úvěr ve formě mikropůjčky od společností Credit Portal či CreditGo vyjde skoro na 9 000 korun.

Půjčím si 20 tisíc, za měsíc vrátím i 29 tisíc!

Ne každá nebankovní půjčka je ale takto drahá, půjčky od Home Credit, COFIDIS či Kamali jsou svou cenou srovnatelné s bankovními produkty. V ceně mikropůjček jsou ale obrovské rozdíly, takže se opravdu vyplatí ji ohlídat. Některé společnosti nabízejí sice přijatelnou úrokovou sazbu, avšak vedle ní účtují i vysoké poplatky.

Tajemná kreditka

Jen málo bankovních produktů skýtá tolik překvapení jako kreditní karta. „Řada lidí sice ví, že pokud si vybere peníze z bankomatu pomocí kreditky, bude platit vysoké poplatky. Leckdo ale netuší, že na výběry hotovosti se obvykle nevztahuje bezúročné období. Lidé jsou také někdy překvapeni, že když doplatí dluh na kreditní kartě až po uplynutí bezúročného období, musí hradit úroky nejen za dobu zpoždění, ale za celé období, kdy úvěr čerpali,“ podotýká David Borges.

„Zjistit výši nákladů při postupném splácení kreditky je pro většinu lidí prakticky nemožné. Přesto (anebo právě proto?) se většina bank nemá k tomu, aby na svých webových stránkách zprovoznila kalkulačku, která tyto náklady vyčíslí,“ dodává analytik. Bankám by podle něj mohl být v tomto smyslu inspirací web České spořitelny, který výpočet nákladů obsahuje. Mívala ho i Komerční banka, ta se však rozhodla ho ze svých webových stránek odstranit.

Problematická nabídka na prodloužení úvěru

Úvěrové společnosti se tradičně předhánějí v tom, aby na svých webových stránkách vychválily výhody svých půjček. My ovšem sledujeme, zda tyto společnosti na svých webech mají i informace pro spotřebitele, kteří se dostanou do potíží. Některé společnosti se v tomto smyslu hodně zlepšily a nabízejí lidem možnosti řešení i vysvětlení souvisejících rizik.

Nalézt lze i výčet informací, které bude věřitel od dlužníka v potížích potřebovat a k dispozici bývá kontaktní telefon či e-mail. Takový přístup považujeme za ideální. Naopak pouhou informaci o možnosti prodloužení půjčky vnímáme jako nedostatečnou, zejména proto, že prodloužení nejčastěji nabízejí právě společnosti, které půjčují za vysoký úrok. „Z praxe víme, že když věřitel nezatíží dlužníka sankcemi a nabídne například rozložení splátky v čase, šance na splacení závazků roste,“ vyzdvihuje výhodnost vstřícného přístupu David Borges.

Smluvní úrok i po splacení? Jak kdo.

Zvláštní pozornost věnovali autoři Indexu letos tomu, jak jednotlivé společnosti přistupují k nákladům v případě, že klient nezvládá splácet. „Zákon říká, že si věřitel může v případě prodlení účtovat dohodnutý smluvní úrok až do úplného zaplacení pohledávky a vedle toho ještě i úrok z prodlení, sankce a takzvané oprávněné náklady, např. za upomínky. Těší nás, že téměř polovina dotazovaných společností od účtování smluvního úroku po splatnosti již upustila a uplatňuje pouze úrok z prodlení.

Jiné společnosti sice účtují oba úroky souběžně, ale vzdaly se zákonné sankce. Řada společností však může využít všechny náklady, které zákon připouští, což je pro klienta v problémech samozřejmě ještě více zatěžující,“ podotýká David Borges. Dodatečné náklady z prodlení tak mohou u poskytovatelů jako Rerum Finance či Švýcarská půjčka přijít i na desítky tisíc korun.

V Indexu se autoři zaměřují rovněž na to, zda společnosti vymáhají promlčené pohledávky a jestli neprodlužují zákonnou tříletou promlčecí lhůtu. „Je zarážející, že mezi tyto společnosti patří s desetiletou promlčecí lhůtou i UniCreditBank,“ podotýká David Borges s tím, že pokud dá věřitel k soudu promlčenou pohledávku, dlužníka v takovém případě zachrání námitka, že nárok je již promlčený.

Když ptáčka lapají…

Autoři Indexu odpovědného úvěrování i nadále upozorňují na rizika spojená s nabídkou první půjčky zdarma, kterou nabízí každá třetí nebankovní společnost. Lidé, kteří ji využijí v domnění, že jde o výhodnou nabídku, často nemají po měsíci dostatek peněz na splacení a půjčku si prodlužují. To už ale s drahým úrokem, který věřitelům počáteční „velkorysost“ bohatě vynahradí.

Půjčku až nakonec

Půjčka by měla být vždy až poslední možností, jak řešit tíživou finanční situaci – především proto, že o žádné řešení nejde. Organizace Člověk v tísni doporučuje všem lidem, kteří mají problém s náklady na bydlení, aby v první řadě ověřili, zda jejich domácnost nemá nárok na příspěvek na bydlení. Ten se podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí nyní vyplácí v průměrné výši 5 600 korun, nejde tedy o zanedbatelnou částku. Nárok může vzniknout i na další sociální dávky. Zamyslet se lze určitě i celkově nad příjmy a výdaji. Zvážit, zda by nebylo možné si dočasně přibrat nějakou brigádu, nebo si zkusit najít jiné zaměstnání za více peněz.

V případě jakýchkoliv dotazů či svízelných situací s tímto spojených se můžete obracet na help linku Člověka v tísni 770 600 800, nebo na naše dluhové poradce na 75 adresách ve 13 krajích Česka. Bližší informace najdete zde.