Mikroúvěry 2022: Pozor na první půjčky zdarma

Půjčka bez navýšení

Představujeme aktuální Index odpovědného úvěrování, který srovnává podmínky malých nezajištěných půjček všech bankovních i nebankovních společností na českém trhu. V době, kdy s penězi nevychází stále více domácností, je tato naše služba potřebnější než kdy dřív. Upozorňuje na mnohdy skrytá rizika, která zájemce o půjčku nemusí včas odhalit. Například první půjčka zdarma, „trhák”, kterým některé společnosti lákají spotřebitele, může v současnosti dostat do potíží ještě více lidí. V Indexu jsme se zaměřili na úvěry sloužící ke krátkodobému překlenutí nedostatku financí: kreditní karty, kontokorenty, revolvingy a internetové mikropůjčky. Výsledný žebříček nabízí díky své komplexnosti unikátní nástroj pro výběr bezpečné půjčky.

Z desetitisícové půjčky dluhy za více než 200 tisíc

Paní Zuzana pracovala jako obsluha jídelního vozu. Během covidu ale o místo přišla a dostala se do finančních obtíží. Výpadek příjmu chtěla zalepit revolvingovým úvěrem, začala mít ale problém s hrazením splátek. Situaci se snažila řešit mikroúvěry od jiných společností, nakonec si ale musela půjčovat i na splátky těchto půjček. Kolotoč nabírající na obrátkách byl dlouhodobě neudržitelný a původní úvěr skončil v exekuci.

Půjčku zvažují i ti, kdo dříve nemuseli

Podle dubnových dat Českého rozhlasu a výzkumné společnosti PAQ Research se už třetina domácností dostala pod hranici příjmové chudoby nebo má nízké příjmy a úspory maximálně na jeden měsíc. K nim budou přibývat další.

„Udržet rodinný rozpočet v plusu je čím dál tím obtížnější. Rostou nejen ceny energií, ale nahoru jdou i potraviny, pohonné hmoty a řada dalších položek. O půjčce proto začínají uvažovat i lidé, kteří to v minulosti dělat nemuseli. Zároveň lze očekávat, že banky, které obecně poskytují půjčky za přijatelných cenových podmínek, zpřísní přístup k úvěrování, zejména pokud by začala růst nezaměstnanost. Zájemci o bankovní půjčky se pak začnou přesouvat k nebankovním společnostem, což může lidem způsobit potíže, na které nyní upozorňujeme,“ říká David Borges, analytik Člověka v tísni a autor Indexu odpovědného úvěrování.

Čím víc hvězd, tím bezpečnější půjčka

Aktuální Index posuzuje 42 společností, a to bez ohledu na jejich souhlas být hodnoceny. Třináct z nich jsou banky, ostatní nebankovní společnosti. Nabízené půjčky autoři zkoumají pomocí 15 různých parametrů, které lze rozdělit do tří oblastí. První zahrnuje náklady (kolik lidé za úvěr zaplatí, co je bude stát případné prodloužení o tři měsíce a jaké náklady budou muset hradit při neschopnosti splácet. Právě náklady mají ve výsledném hodnocení nejvyšší váhu). Ve druhé části žebříček hodnotí transparentnost (rozsah a přehlednost poskytovaných informací) a ve třetí klientskou vstřícnost a odpovědné úvěrování (tedy jak důkladně společnost posuzuje schopnost půjčku splatit). Výsledkem je žebříček společností od nejlepší po nejslabší.

Index dělí pro zjednodušení poskytovatele malých půjček do pěti skupin pomocí hvězd. „Čím víc hvězd, tím lepší služba, tedy odpovědnější poskytovatel. Ke společnostem, které v našem žebříčku nemají žádnou hvězdu, či obdrželi pouze jednu nebo dvě, bychom pro půjčku jít nedoporučovali. Tři nebo čtyři hvězdy pak ukazují na solidní standard, tedy v zásadě odpovědné poskytovatele,“ vysvětluje Daniel Hůle, vedoucí programu Dluhové poradenství.

Rozdíl v cenách půjčky je i desetinásobný

Při porovnávání nákladů na půjčky vycházeli autoři z modelového příkladu. Ten předpokládá, že si člověk potřebuje půjčit 10 tisíc korun na jeden měsíc. S jakou se tedy potážeme, když obejdeme jednotlivé věřitele? Už v minulých letech se ukázalo, že ceny různých společností za totožnou půjčku se od sebe výrazně liší. To platí stále a zároveň se potvrdil i rozdíl mezi jednotlivými typy půjček. Zatímco za měsíční půjčku prostřednictvím kreditní karty či kontokorentu zaplatíte nejvýše pár stovek, více než polovina mikropůjček vás přijde na dva tisíce korun nebo i více.

Rady při problémech se splácením

Od prvního covidového roku sledujeme, jestli mají společnosti na webových stránkách informace pro spotřebitele, kteří se dostanou do potíží. Jinými slovy, zda nabízejí návod pro zodpovědné dlužníky, kteří se snaží problémy řešit a potřebují vědět, jak postupovat a koho kontaktovat. „Přístup jednotlivých věřitelů se hodně liší. Některé společnosti s takovou eventualitou zřejmě vůbec nepočítají. Jiné pro tento případ uvádějí alespoň kontakty. Ty nejlepší, jako například Komerční banka, mají na webu informace o možnostech, které klient má, a to včetně vysvětlení, co pro něj například snížení splátky znamená. Na webu je k dispozici i interaktivní formulář pro člověka, který potřebuje snížit splátky,“ uvádí David Borges a dodává: „Tahle vstřícnost se vyplatila už během covidu. Když věřitel nabídl dlužníkovi přijatelné řešení, lidé byli většinou schopni své závazky splnit, byť o něco později. Takový přístup považujeme za rozumný pro obě strany.“

červené sluchátko - symbol helplinky

Pokud máte problémy se splácením půjček, obraťte se na naše dluhové poradce. Naše help linka na čísle 770 600 800 funguje každý všední den od 9 do 17 hodin. V případě nouze můžete volat až do 22 hodin.

Hry s promlčecími lhůtami

V Indexu odpovědného úvěrování se autoři zaměřují rovněž na to, zda společnosti vymáhají promlčené pohledávky a jestli neprodlužují zákonnou tříletou promlčecí lhůtu. „Narazili jsme na prodloužení na 5 a 6 let – Zapujcky.eu a SOS Credit, ale i na 15 let, konkrétně u Oberbank. Takový postup je sice legální, ale z našeho pohledu velmi neetický. Představte si, že ve třiceti splatíte půjčku a o 15 let později za vámi věřitel přijde s tím, že je třeba doplatit například sankční úrok. To by banka snad neměla mít ani zapotřebí,“ hodnotí tuto praxi Borges.

Promlčení neznamená, že věřitel nemůže dlužníka zažalovat. „I promlčený úvěr může dát věřitel k soudu. Pokud ale dlužník namítne, že je nárok promlčený, dá mu soud za pravdu,“ podotýká David Borges a vysvětluje: „Jenomže většina lidí netuší, že mohou takto argumentovat. Některé společnosti proto promlčené pohledávky žalovat zkouší, jiné je prodávají dál. My je vyzýváme, aby od takového jednání upustili, a těší nás, že jsme se na tom s některými společnostmi již dohodli.“

„Nechci slevu zadarmo“

V hodnocení se letos poprvé objevilo i to, zda poskytovatel nabízí první půjčku zdarma. Taková nabídka zní sice atraktivně, ale jen na první pohled. „Společnosti, které s touto nabídkou přicházejí, jsou téměř vždy velmi drahé. Jejich roční úrokové sazby obvykle přesahují 300 procent. Lidé si v domnění, že ušetří, půjčí zdarma deset tisíc, zaplatí dlužný nájem či energie, ale na vrácení celé splátky za měsíc mít nebudou. Půjčku si proto musí prodloužit, půjčí si třeba osm tisíc, ale za takový úrok, že příští splátka je už 11 tisíc. Tu opět nesplatí, následuje další prodloužení a další vysoké úroky,“ popisuje Borges běžný model dluhové spirály.

Půjčka jako poslední možnost

„Než budu řešit svůj finanční nedostatek půjčkou, měl bych se určitě zamyslet i nad jinými možnostmi. Zamyslet se nad příjmy a výdaji. Zvážit, zda by nebylo možné si dočasně přibrat nějakou brigádu, nebo jestli bych nenašel jiné zaměstnání za více peněz. A pokud jsem na tom tak, že po zaplacení účtů a jídla mi nic moc nezůstává, je na místě zažádat si o příspěvek na bydlení. Měl bych si ověřit, jestli nemám nárok na sociální dávky. A rozhodně bych se neměl stydět si o ně zažádat, protože to jsou peníze, které nebudu muset vracet a nezaplatím za ně další peníze na úrocích,“ upozorňuje Daniel Hůle s tím, že podat pomocnou ruku v tíživých situacích je posláním pracovníků Člověka v tísni.

Komentář k vybraným parametrům

  • Webové kalkulačky. Většina poskytovatelů má na svém webu funkční kalkulačky, které umožňují reálný odhad měsíčního úroku i celkové částky, kterou musím zaplatit. U 7 společností máme ke kalkulačkám určité výhrady, v 9 případech na internetových stránkách funkční kalkulačky nenalezneme.
  • Maximální úroková sazba. 7 společností neuvádí na svých webových stránkách maximální cenu půjčky, případně máme k zobrazení maximální ceny určité výhrady. Mimo jiné jde o Oberbank, Razdva půjčku a banku VR-Nordoberpfalz.
  • Délka smluvní dokumentace. 11 poskytovatelům stačí smluvní dokumentace do 20 normostran, dalších 15 potřebuje 21 až 40 normostran a u 16 poskytovatelů musíte přečíst smluvní dokumentaci v ještě větším rozsahu. Mezi společnosti s nejrozsáhlejší dokumentací patří Komerční banka a Airbank.
  • Promlčecí lhůta. Většina společností využívá standardní lhůtu 3 roky, 3 společnosti promlčecí lhůtu protahují na 5, 6 a 15 let.
  • Vymáhání promlčených pohledávek. 24 společností, tedy více než polovina, promlčené pohledávky nevymáhá. U ostatních to nelze zcela vyloučit, promlčené pohledávky mohou vymáhat buď samy, nebo prostřednictvím třetích osob.
  • Zkoumání schopnosti splácet. Podle našich informací 13 hodnocených společností, tedy třetina, nekontroluje úvěruschopnost klientů ani v jednom ze dvou hlavních úvěrových registrů, případně nám o svém postupu neposkytlo informaci. Ve všech případech se jedná o nebankovní společnosti.

Autoři

David Borges

DAVID BORGES
analytik ČvT
Sociální práce v ČR
603 800 178
david.borges@clovekvtisni.cz

Eva Kroupová

EVA KROUPOVÁ
Mediální koordinátorka Sociálních a vzdělávacích programů
Sociální práce v ČR
+420 604 800 624
eva.kroupova@clovekvtisni.cz