Soud si všiml nemravné exekuce a zastavil ji. Věřitel musí peníze vrátit

Tři týdny před Vánoci 2015 si pan Vítězslav vzal od společnosti Profi Credit Czech revolvingový úvěr 30 tisíc korun. Splácet měl po dobu tří let, každý měsíc asi 2 500 korun. Dohromady by tak věřiteli zaplatil přes 93 tisíc. Ovšem jen pokud by se nedostal do zpoždění se splácením. Protože k prodlení došlo, už tak předražená půjčka začala dál narůstat. Před exekucí nakonec klienta zachránil soud.

Do prodlení se splátkami se klient v seniorském věku dostal v době, kdy společnosti Profi Credit Czech vrátil již polovinu půjčené částky. „Potíže odstartovalo odcizení peněženky s penězi i na zaplacení nájmu,“ vzpomíná pan Vítězslav. Manželce tehdy navíc diagnostikovali onkologické onemocnění. Kvůli nákladné biologické léčbě a nutnosti dietní stravy domácnosti výrazně stouply výdaje. Starobní důchody manželům už na vše nestačily.

Kvůli prodlení se splácením incioval věřitel rozhodčí řízení. Rozhodce v něm věřiteli přiznal 109 tisíc korun, roční úrok z prodlení 8 %, více než 5 tisíc jako smluvní pokutu a dalších 0,25 % denně za každý den prodlení. Zároveň měl dlužník uhradit i náklady na řízení přesahující 15 tisíc korun. To vše se stalo podkladem pro exekuci. V té době se manželka pana Vítězslava stala zcela odkázanou na péči a pomoc svého muže.

„Rozpor s dobrými mravy dosahující mimořádné intenzity“

Klient měl však štěstí, že Obvodní soud pro Prahu 3 exekuci sám bez podnětu zastavil. Dle jeho verdiktu bylo plnění požadované věřitelem natolik nemravné a vedoucí k nepřiměřenému postižení dlužníka, že bylo namístě exekuci zastavit. Rozhodnutí Obvodního soudu z konce roku 2021 dále nařizovalo věřiteli, aby vrátil panu Vítězslavovi zhruba 79 tisíc korun, o něž půjčku až do té doby přeplatil.

„Jde totiž o výjimečný případ, kdy nepřiměřenost rozhodcem přisuzovaného plnění je natolik zjevná a zásadní, že další okolnosti případu se stávají podružnými. Úvěrová a s ní spjatá rozhodčí smlouva jsou tedy absolutně neplatné pro rozpor s dobrými mravy dosahujícího mimořádné intenzity.“

Obvodní soud pro Prahu 1

Neúspěšné odvolání

Společnost Profi Credit Czech se však proti rozhodnutí soudu odvolala s tím, že stojí na nesprávném právním posouzení. Právní zástupce věřitele argumentoval tím, že pan Vítězslav, promeškal lhůty, během nichž mohl rozporovat rozhodčí nález, požadoval zamítnutí rozsudku a uznání závazku ze smlouvy o úvěru.

Městský soud v Praze však rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 potvrdil. Rozhodl, že závazek z úvěrové smlouvy nikdy platně nevznikl. Neplatným byl proto shledán i exekuční titul (rozhodčí nález), jemnž proto nemohl být překážkou ve věci rozsouzené.

Podle konečného rozhodnutí soudu má věřitel nárok pouze na pohledávku ve výši půjčky, tedy 30 tisíc korun. Vše navíc vymožené soud prohlásil za bezdůvodné obohacení a Profi Credit Czech musí peníze vrátit, včetně úroků z prodlení a nákladů na soudní řízení.