Na trhu stále existují problematické půjčky, varuje Člověk v tísni

Organizace Člověk v tísni dnes zveřejnila pod názvem Index odpovědného úvěrování pravidelné srovnání spotřebitelských půjček. Podrobná analýza zkoumá všech 35 společností, které smějí poskytovat nezajištěné splátkové úvěry. Jednotlivé půjčky jsou seřazeny do žebříčku podle jejich bezpečnosti. Autoři analýzy zároveň upozorňují na rizika, jichž si je třeba při půjčování všímat.

„Od r. 2009, kdy jsme vydali náš první Index, se mnohé změnilo k lepšímu. Stále ale platí, že vás špatná půjčka může stáhnout do problémů končících třeba až exekucí. Z nedávného průzkumu agentury G82 ostatně vyplynulo, že se ve finančních potížích v posledním roce ocitlo 20 % českých zaměstnanců. Významná část z těchto lidí přitom zároveň uvedla, že ve stejné době čerpala spotřebitelský úvěr. Náš index proto záměrně zveřejňujeme před Vánocemi, kdy počet lidí sahajících po půjčce tradičně stoupá,“ říká analytik organizace Člověk v tísni Daniel Hůle.

Srovnání půjček

Celkové výsledky

Pro výpočet ceny půjčky byla vybrán modelový příklad úvěru ve výši 50 000 Kč, pro výpočet nákladů při nesplácení byl zvolen případ, kdy dojde u výše zmíněné půjčky k půlročnímu nesplácení. Celkové pořadí společností v Indexu je zřejmé z přiložené grafiky. Kliknutím na obrázek je možné zjistit více informací.

„Pokud si nejste jisti, kde si vzít úvěr, doporučujeme si vybrat společnost, která v našem hodnocení dostala alespoň čtyři hvězdy. Zároveň si zkontrolujte, zda cenu půjčky neoznačujeme jako vysokou či velmi vysokou. Pokud toto pravidlo dodržíte, měli byste se vyhnout nepříjemným překvapením. Máte-li naopak půjčku s horším hodnocením, doporučujeme zvážit přefinancování u jiné společnosti,“ říká David Borges.

Kolik zaplatíte za roční padesátitisícovou půjčku?

Kolik zaplatíte pokud nebudete schopni splácet?

Náklady, transparentnost, prověřování klientů

Index odpovědného úvěrování hodnotí u každé společnosti 16 parametrů týkajících se nákladů, srozumitelnosti a přístupu ke klientům. Liší se tím od běžných úvěrových srovnávačů, které se zaměřují především na cenu. „Náklady půjčky mají samozřejmě zásadní význam i v našem hodnocení, protože právě vysoký úrok bývá spouštěčem problémů. Zatímco u většiny bank a velkých nebankovních společností lidé za roční padesátitisícový úvěr zaplatí snesitelné tři až čtyři tisíce korun navíc, na trhu se pohybují i společnosti, které si řeknou o 80 tisíc, tedy dvacetinásobek. Podobné rozdíly se týkají i nákladů při prodlení. Pokud nebudete schopni zmíněnou půjčku řádně splácet, budete si muset u některých věřitelů připravit dalších 40 tisíc korun,“ vysvětluje David Borges, autor analýzy.

„Zjistili jsme, že roční padesátitisícový úvěr Vás může stát od 3 do 80 tisíc korun. Takový rozdíl už nelze vysvětlovat různou rizikovostí klientů.“

Autoři si všímali také toho, zda společnosti umožňují lidem před podepisováním smlouvy odhadnout výši měsíčních splátek a celkově zaplacenou částku. „Zhruba 70 % věřitelů tento požadavek splňuje, protože mají na svých webových stránkách úvěrové kalkulačky. Třetina společností však tuto možnost nenabízí, respektive výpočet nákladů podmiňuje zasláním osobních dat,“ říká David Borges. Asi deset společností přitom na webu neuvádí ani výši úrokové sazby nebo alespoň její horní mez. „U takové společnosti bych si půjčku rozhodně nebral,“ dodává Borges.

Letošní Index podrobně zkoumá i to, jak jednotlivé společnosti využívají data z úvěrových registrů. Z výsledků plyne, že naprostá většina dotazovaných společností se na úvěrovou historii doptává alespoň v jedné z velkých databází, jimiž jsou Bankovní a Nebankovní registr, Solus a REPI. To ale neplatí u společností Help Financial a OPR Finance (EverydayPlus). „Je otázkou, zda tyto společnosti dostatečně plní zákonnou povinnost zkoumat schopnost dlužníka splácet,“ říká Borges.

Na co by si lidé měli dát pozor

„Během naší práce se běžně setkáváme s praktikami, které představují velké riziko,“ odkrývá další část výzkumu David Borges. Jednou z nich jsou revolvingové úvěry kombinované s vysokými úrokovými sazbami. Jde o půjčky, u nichž není předem stanovena pevná splátka, ale pouze splátka minimální. Problémem je, že při využití této splátky se splacení půjčky výrazně oddaluje a, s ohledem na velmi vysoký úrok, dramaticky prodražuje. „Příkladem je již zmíněná společnost OPR Finance, která klientům účtuje měsíční úrok 20 %, přičemž stejně velká je i minimální splátka. Při využití minimální splátky je pak tato půjčka prakticky nesplatitelná,“ říká Borges.

„Setkali jsme se i s revolvingovými úvěry, kde při využití minimálních splátek člověk splácí prakticky jen úroky.“

Dalším problematickým bodem je chování společností při předčasném splacení. Zákon sice výslovně stanovuje, že věřitel nesmí v takovém případě požadovat více než 1 % z vypůjčené částky, nicméně některé společnosti toto nařízení obcházejí a žádají doplacení desítek tisíc za různé nesmyslné administrativní poplatky. V takovém případě je na místě kontaktovat některou z dluhových poraden nebo finančního arbitra.

Co si při výběru půjčky ohlídat?

  • Opravdu půjčku potřebuji?
  • Znám svoji měsíční splátku?
  • Vím, kolik zaplatím celkem?
  • Kolik mi napočtou při prodlení?
  • Nejde o podnikatelskou půjčku?
  • Nechtějí ručení nemovitostí?
  • Má poskytovatel povolení?
  • Přečetl jsem si smlouvu?

„Některé společnosti mají také ve svých obchodních podmínkách problematické sankce. U společnosti HFS můžete například za jakékoliv prodlení dostat k úhradě náklady ve výši 5 000 korun. Společnost Pronto Credit (Prontopůjčka) může zase klienta pokutovat pětistovkou za to, že včas nenahlásil zhoršení svojí finanční situace (např. ztrátu zaměstnaní nebo pracovní neschopnost),“ říká Borges. „Jedny z největších nákladů po klientech uplatňoval i Provident, který se ale rozhodl od této praxe upustit a to i zpětně, což považujeme za velký úspěch v oblasti samoregulace,“ dodává Daniel Hůle.

Autoři analýzy také důrazně doporučují, aby si lidé pečlivě zkontrolovali, zda se náklady úvěru (tedy úroková sazba či různé poplatky) uvedené ve smlouvě, shodují s tím, co jim bylo dříve řečeno. Ne vždy tomu tak musí být. „Zvlášť pečlivou kontrolu doporučujeme v případě, že se jedná o půjčku, kterou nám nenabízí přímo poskytovatel, ale některý z jeho zprostředkovatelů. Obezřetnost je ale na místě vždy,“ uzavírá Borges.

„Závěrem bychom chtěli dodat, že nás velmi mrzí, že pohledávky renomovaných společnosti, které obsadily první místa našeho žebříčku, jsou i nadále vymáhány v nezákonných exekucích. Jedná se například o HomeCredit, Hello bank, Essox, Komerční banku či Raiffeisenbank,“ dodává Daniel Hůle.

Kontakty:

Příprava Indexu odpovědného úvěrování byla financována z příspěvku soukromého dárce Libora Malého. Člověk v tísni, o.p.s. přijímá na svojí činnost v oblasti vzdělávacích služeb finanční příspěvek od ČSOB, a.s., která je mezi hodnocenými společnostmi.