Jak zvládnout mobiliární exekuci

Milostivé léto 2024

Jedním z častých způsobů vymáhání dluhů je mobiliární exekuce, tedy zabavení movitého majetku dlužníka. Exekutor k ní obvykle přistupuje, pokud na úhradu dluhu nestačí peníze na účtech a dluh nelze v dohledné době pokrýt ani srážkami z příjmu.

Při mobiliární exekuci může exekutor nebo jím pověřený vykonavatel vstoupit do dlužníkova bydliště nebo do jiného objektu, v němž by se mohl nacházet majetek dlužníka. Do bytu smí exekutor vstoupit i bez souhlasu dlužníka. Exekutor provede soupisu majetku, se kterým dlužník nesmí následně disponovat. Nejčastěji jde o elektroniku, nábytek, vozidla či cennosti. Exekutor však nesmí zabavit věci nezbytné k uspokojení základních životních potřeb, jako jsou oděvy, běžné kuchyňské náčiní, zdravotnické pomůcky, nebo věci potřebné k výkonu povolání dlužníka.

Exekutor má při výkonu mobiliární exekuce kromě práv i určité povinnosti. Musí se řádně prokázat, pořizovat z průběhu exekuce nahrávku a také upozornit dlužníka na možnosti, jak se prodeji majetku vyhnout. Mezi tyto možnosti patří zejména ochrana tzv. zranitelných osob a možnost zavázet se k platbě tzv. zákonných dobrovolných splátek. Více o těchto možnostech najdete také v sekci Exekuce.

Mobiliární exekuce: letáky ke stažení

Dluhová help linka

Pokud Vám hrozí mobiliární exekuce nebo je už exekutor u Vás doma a potřebujete pomoci, volejte naši dluhovou help linku. Jsme zde pro Vás k dispozici každý pracovní den od 9 do 22 hodin.