Člověk v tísni, o.p.s. – Hodonín

Adresa:

Sadová 1, 695 01 Hodonín,

Kontakt:

Jan Skoumal, tel.: 777 367 880, email: jan.skoumal@clovekvtisni.cz, www.clovekvtisni.cz

Otevírací hodiny:

Po – Út 9:00 – 16:00 hod. nejlépe po telefonické domluvě.
Je možné domluvit videokonzultaci po celém Jihomoravském kraji.

Služby:

 • Insolvenční návrh – sepsání a podání návrhu k soudu
 • Insolvenční návrh – zpracování podkladů bez podání návrhu
 • Obrana v exekuci
 • Pomoc při sestavení osobního / rodinného rozpočtu
 • Pomoc při vyjednávání s věřiteli
 • Poradenství v případě hrozící nerobrovolné dražby
 • Poskytování kurzů finanční gramotnosti
 • Psaní návrhů, vyjádření odvolání či opravných prostředků k soudu
 • Řešení spotřebitelských sporů
 • Vymáhání dlužného výživného
 • Zastupování u soudu

Cílová skupina:

 • Kdokoli potřebuje pomoci
 • Lidé s drogovou, kriminální minulostí či lidé bez přístřeší
 • Lidé s nižšími kompetencemi
 • Lidé, kteří aktivně a samostatně spolupracují
 • Oběti domácího násilí
 • Příslušníci etnické skupiny / cizinci
 • Senioři
 • Socioekonomicky znevýhodněné rodiny s dětmi

Forma práce:

 • Ambulantní
 • V terénu