CELSUZ – Diecézní charita Brno (Brno)

Adresa:

Bratislavská 58, 602 00 Brno

Kontakt:

Mgr. Anna Hořejší – 731 128 169 (i SMS); anna.horejsi@brno.charita.cz
Mgr. Renata Haráková – 739 389 214 (i SMS); renata.harakova@brno.charita.cz
Mgr. Kristýna Minaříková – 731 428 372 (i SMS); kristyna.minarikova@brno.charita.cz

Služby:

 • Insolvenční návrh – sepsání a podání návrhu k soudu
 • Insolvenční návrh – zpracování podkladů bez podání návrhu
 • Obrana v exekuci
 • Pomoc při sestavení osobního / rodinného rozpočtu
 • Pomoc při vyjednávání s věřiteli
 • Poradenství v případě hrozící nerobrovolné dražby
 • Poskytování kurzů finanční gramotnosti
 • Psaní návrhů, vyjádření odvolání či opravných prostředků k soudu
 • Řešení spotřebitelských sporů
 • Vymáhání dlužného výživného
 • Zastupování u soudu

Cílová skupina:

 • Kdokoli potřebuje pomoci
 • Lidé s drogovou, kriminální minulostí či lidé bez přístřeší
 • Lidé s nižšími kompetencemi
 • Lidé, kteří aktivně a samostatně spolupracují
 • Oběti domácího násilí
 • Příslušníci etnické skupiny / cizinci
 • Senioři
 • Socioekonomicky znevýhodněné rodiny s dětmi

Forma práce:

 • Ambulantní
 • V terénu