Pobíráte příspěvek na bydlení? Nezapomeňte doložit náklady!

ilustrativní foto: náklady na bydlení

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí pobírá v roce 2024 příspěvek na bydlení více než čtvrt milionu českých domácností. Je proto dobré připomenout, že příjemci příspěvku na bydlení mají také určité povinnosti – zejména pravidelně dokládat skutečné příjmy a náklady.

Náklady na bydlení se spolu s příjmy dokládají zpětně, a to vždy v dubnu (za 1. čtvrtletí) a v říjnu (za 3. čtvrtletí). V lednu a v červenci je dokládání na bydlení nepovinné. Doklady lze dodat na Úřad práce buď v papírové podobě anebo elektronicky přes portál MPSV: https://jenda.mpsv.cz. V takovém případě stačí dokumenty ofotit prostřednictvím mobilního telefonu a soubory přiložit.

Připomínáme, že mezi náklady na bydlení patří zejména nájemné a platby záloh za energie, záloh na vodné a stočné a případné další služby související s bydlením (úklid, odpad, výtah apod.). Mezi náklady na bydlení naopak nepatří náklady na telefon, internet, kabelovou televizi ani koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas. Pro doložení příjmů postačí výpis z účtu nebo výplatní pásky.

Lidé, kteří doklady o skutečně uhrazených nákladech a příjmech nedoloží, riskují, že jim bude příspěvek na bydlení odebrán. Nelze také spoléhat na to, že Úřady práce budou příjemce příspěvků upomínat. Pokud si nejste jisti, jak v této věci postupovat a potřebujete poradit, zavolejte na naší help linku 770 600 800. Poradenství je bezplatné.

foto: Alexander Grey, Unsplash