Milostivé léto 3: Příležitost vyřešit dluhy na daních či sociálním pojištění

milostivé léto

Pokud uhradíte jistinu dluhu (původní dlužnou částku), stát Vám odpustí penále, sankce, úroky, případně exekuční náklady. Milostivé léto je možné uplatnit jak na dluhy, kterou jsou zatím pouze evidované, tak i na ty, které jsou již v exekuci. Netýká se však dluhů, které vymáhá soudní exekutor a dluhů, které vznikly po 30. září 2022. Milostivé léto začíná 1. července 2023 a končí 30. listopadu 2023. 

Na jaké dluhy se Milostivé léto 2023 vztahuje?

  • dluhy na sociálním pojištění
  • daňové nedoplatky
  • poplatky vymáhané Celním úřadem
  • dluhy vůči soudům a Vězeňské službě ČR
  • místní poplatky (umožní-li obec/kraj/hl. m. Praha jejich odpuštění usnesením zastupitelstva).

Pokud chcete využít Milostivé léto, zjistěte si, kolik a kde přesně dlužíte. Více informací, jak postupovat, se dozvíte na našem webu milostiveleto.cz. Můžete nám také zavolat na naši help linku 770 600 800. Jsme Vám k dispozici vždy od pondělí do pátku mezi 9. a 17. hodinou.

Jak postupovat, když…

Mám dluh na dani

Podejte úřadu žádost o odpuštění nedoplatku na příslušenství daně v rámci Daňového milostivého léta (vzory žádostí tady) a zaplaťte nedoplatek na dani (jistinu). U částky nad 5 000 Kč lze požádat o rozložení do splátek, ale pozor, zpožděním splátky nebo uhrazením jiné výše splátky možnost využití Daňového milostivého léta zaniká. Stejně tak, pokud nepožádáte o využití Milostivého léta, ale pouze provedete platbu, úřad nemusí postup uznat a k odpuštění příslušenství ne musí dojít! Více informací najdete zde. Nedoplatky v jednotlivé výši do 200 Kč a v součtu maximálně 1000 Kč zaniknou automaticky, i bez podání žádosti a platby, a to i u právnických osob.

Mám dluh na sociálním pojištění

Podejte žádost o odpuštění nedoplatku na příslušenství pojistného přes elektronickou aplikaci České správy sociálního zabezpečení a zaplaťte nedoplatek na pojistném (jistinu). U částky nad 5 000 Kč lze podobně jako u daňového dluhu žádat o rozložení do splátek, ale i tady pozor, zpožděním splátky nebo uhrazením jiné výše splátky možnost využití Milostivého léta zanikne. Obdobně pokud nepožádáte o využití Milostivého léta, ale pouze provedete platbu, správa sociálního zabezpečení nemusí postup uznat a příslušenství neodpustí! Více informací najdete tady. Pokud příslušná sociální správa neeviduje k 30. 9. 2022 žádné dlužné pojistné, pouze penále a exekuční náklady, budou odpuštěny automaticky. Příslušenství dluhu bude odpuštěno automaticky také v případě, že dlužné pojistné bylo zaplaceno před 1. 7. 2023.

Dlužím soudu či věznici

Doporučeným dopisem pošlete příslušnému soudu (v místě, kde se zdržujete i kde jste se zdržovali v minulosti) či Vězeňské službě ČR (kde jste vykonávali trest) žádost o sdělení výše dluhu a následně žádost o uplatnění Milostivého léta. Více informací a vzory žádostí najdete zde.

Dlužím obci

Zjistěte si, zda se vaše obec k Milostivému létu 2023 přihlásila. Informaci najdete na jejím webu v přehledu přijatých usnesení zastupitelstvem (přihlášené obce budeme postupně přidávat do přehledu na portálu milostiveleto.cz).

Dotazy je možné směřovat kdykoliv na e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz, help linku 770 600 800 (po–pá: 9–17 h.) nebo osobně na naše poradce v regionech.